Programmet Visanu har nu avslutats.

För mer information läs på respektive myndighets webbplats:

www.isa.se

www.nutek.se

www.vinnova.se


Rapporter och annan relevant information finns tillgängligt på Nuteks webbplats.